slide1 slide2
KONTAKT
Hanna Mazurkiewicz
ul. Łaska 1
98-220 Zduńska Wola

533 132 338 notariuszzdunskawola.pl
Godziny pracy:
pn.-pt.: 9:00 - 16:00

Inne dni i godziny
po wcześniejszym uzgodnieniu

OPŁATY


Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera taksę notarialną, obliczoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 237). Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg stawki 23%.
PONADTO NOTARIUSZ JEST PŁATNIKIEM:

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, pobiera opłatę sądową oraz przekazuje wypis aktu notarialnego właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.

W celu obliczenia kosztów związanych z planowaną czynnością notarialną, należy skontaktować się z kancelarią osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

Copyright © 2014 Notariusz Hanna Mazurkiewicz
KRNIN ŁódźKWKRS Projekt i wykonanie: FORMA Studio Graficzne